# SERVEI TECNIC

    # NOTIFICACIÓ INCIDÈNCIA TÈCNICA

                                     FORMULARI NOTIFICACIÓ INCIDÈNCIA

    # TARIFES SERVEI TÈCNIC

     

    Preu hora horari Dilluns-Divendres de 8h - 18h  TÈCNIC OFICIAL 1º

35€

 

    Preu hora horari Dilluns-Divendres de 8h - 18h  TÈCNIC  OFICIAL 2º

25€

 

    Preu hora  Urgent servei 24h

45€

 

    Preu Desplaçament + disposició Servei mínim

25€

 

    Preu Km desplaçament + de 20Km 

0,50€/Km

 

    Preu hora servei tècnic remot configuració bàsic  1h

19€

 
     
       

    # CONTRACTES MANTENIMENT SISTEMES I  INFRAESTRUCTURES*  

 
     

    *CONSULTAR