# TARIFES ACCÉS INTERNET - Truca al 972 411 421 per a més INFORMACIÓ

     

       INTERNET FINS A 

       2OMb  Radioenllaç

     

  > QUOTA MENSUAL AMB IVA INCLÒS

   > Alta gratuïta  ( Consultar  zones )

   > PERMANÈNCIA 12 MESOS

   > INSTAL·LACIÓ BÀSICA CABLEJAT

   > ROUTER WIFI REGIM LLOGUER INCLÒS

   > SENSE LÍNIA TELEFONICA

   > SENSE QUOTA MANTENIMENT LÍNIA    

       

   #  CONDICIONS GENERALS -   CONSULTA  COBERTURA  -  CONTRACTAR  

      >  IVA   INCLÒS  21% A LES QUOTES MENSUALS     

      > GARANTIA DISPONIBILITAT DE SERVEI 95% , NO ES DONA GARANTIA PER SERVEIS  IPTV - VOD , VoIP, STREAMINGS VIDEO  ONLINE, 

        JOCS ONLINE, CÀMERES IP EN LÍNIA 24H...

      > NO ES GARANTIEX SERVEIS DE DESCÀRREGA MASSIVA

 

      > ES POSSIBLE  LIMITACIÓ  DEL CONSUM DIARI TRÀNSIT  DE INFORMACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN US QUE SUPERI 15Gb DIARIS .

      > *  ALTA BASICA:            INCLÒS : POSADA EN SERVEI (1h) + ANTENA + AP 802.11n 1X1 + IVA (1h) = PREU TARIFA

                                                NO INCLÒS : EXTRES DE  CABLEJATS, SUPORTS , TREBALLS INSTAL·LACIÓ   ADICIONALS  NO INCLÒS A ALTA BÀSICA

                                                    

      >  TOTS ELS SERVEIS SON PER DURADA  12 MESOS CONTRACTACIÓ AUTORENOVADA AUTOMATICAMENT.

      >  ES POSSIBLE RECÀRREG DE DESPESES GESTIO ALTES/BAIXES

      > OFERTES VÀLIDES PER A NODES CLIENTS NOUS

      > BAIXES ANTICIPADES AMB A PERMANÈNCIES 12 MESOS , PAGAMENT MÀXIM  PROPORCIONAL ALS MESOS CONNECTAT:

         (250€ - ALTA PAGADA OFERTA ) = ALTA PENDENT/12 MESOS  = COST ALTA MES PENDENT A COMPENSAR  X  MESOS  PENDENTS

         PER  FINALITZAR DEL COMPROMIS DELS 12 MESOS ADQUIRIT SEGONS CONTRACTE SIGNAT

      >  BAIXES PER IMPAGAMENT : EL NO ABONAMENT DE LA QUOTA DURANT 3 MESOS IMPLICA LA BAIXA AUTOMÀTICA I ES NECESSARI

         ABONAR DEUTE MITJANTÇANT TARGETA DÈBIT/CREDIT A LES NOSTRES OFICINES 

         PER A CONTINUAR AMB EL SERVEI CAL CONTRACTAR DE NOU LES DIFERENTS OFERTES DISPONIBLES QUEDANT INVALIDADA

         ANTERIORS OFERTES CONTRACTADES.

       > SERVEI ATENCIÓ CLIENT SERVEIS:

             - MISATGERIA INSTÀNTANEA  I  REMOTA   24/78 ( HORARI LABORAL) 

       > GARANTIA SUSTITUCIÓ   EQUIPS  EN CAS DE AVARIA ( ELS INCLOSOS A LA ALTA CONTRACTE )

 

  #  MAQUINARI + INSTAL·LACIÓ  NODES CLIENTS RADIOENLLAÇ GUIFI.NET

          BÀSICA*  + ROUTER WIFI INTERIOR                                                                                                   349 €

          PUNT WIFI  INTERIOR 802.11N 2x2                                                                                                         35€

           ACTUALITZACIÓ ANTENA EXTERIOR                                                                                                 150€

          ENCAMINADOR INTERIOR VPN                                                                                                              55€

              * Els càlculs estan realitzats amb instal·lació BÀSICA de 10m + 2h TREBALLS INSTAL·LACIÓ.

              **IVA NO INCLÒS EN TOTS ELS PREUS

 

 

    # TARIFES SERVEI TÈCNIC

         Preu hora horari Dilluns-Divendres de 8h - 18h  TÈCNIC OFICIAL 1º                                                       35€

         Preu hora horari Dilluns-Divendres de 8h - 18h  TÈCNIC  OFICIAL 2º                                                      25€

         Preu hora  Urgent servei 24h                                                                                                                      45€

         Preu Desplaçament + disposició Servei mínim ( fins a 20Km )                                                                  25€

         Preu Km addicionals desplaçament  anada + tornada  (a sumar a Servei mínim  25€ )                  0,50€/Km

         Preu hora servei tècnic remot configuració bàsic  1h                                                                                 19€

 

     

    # CONTRACTES MANTENIMENT SISTEMES I  INFRAESTRUCTURES  - CONSULTAR         

 
     

     # FIBRA ÒPTICA - CONSULTAR