# SERVEI TECNIC

    # NOTIFICACIÓ INCIDÈNCIA TÈCNICA

      FORMULARI NOTIFICACIÓ INCIDÈNCIA >>

    # TARIFES SERVEI TÈCNIC

     
    Preu hora horari Dilluns-Divendres de 8h - 18h  TÈCNIC OFICIAL 1º

35€

 
    Preu hora horari Dilluns-Divendres de 8h - 18h  TÈCNIC  OFICIAL 2º

25€

 
    Preu hora  Urgent servei 24h

45€

 
    Preu Desplaçament + disposició Servei mínim

25€

 
    Preu Km desplaçament + de 20Km 

0,50€/Km

 
    Preu hora servei tècnic remot configuració bàsic  1h

19€

 

    # CONTRACTES MANTENIMENT SISTEMES I  INFRAESTRUCTURES*  

 
    *CONSULTAR